Σε μόλις 10’ λεπτά και χωρίς ραντεβού μπορείτε να εκδώσετε την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) σας.

Η υποχρέωση για την έκδοση της ΚΕΚ ξεκινάει:

  • Για τα επιβατικα και για τα μικρα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους μικτό

    στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του οχήματος από την ημερομηνία πρώτης αδείας.

  • Για τα λεωφορεία και τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων μικτό

    στο πρώτο εξάμηνο κυκλοφορίας του οχήματος από την ημερομηνία πρώτης αδείας

  • Για τα επιβατικα Ταξί (Δημόσιας Χρήσης)

    στο πρώτο εξάμηνο κυκλοφορίας του οχήματος από την ημερομηνία πρώτης αδείας

Scroll to Top

Επιλέξτε Τοποθεσία