Φιλοσοφία

Ο σεβασμός στον πολίτη, στην οικογένεια των γειτόνων μας, των φίλων μας και των συμπολιτών μας δεν μας αφήνει περιθώρια για τεχνικούς ελέγχους σε βάρος της οδικής ασφάλειας των συμπολιτών μας στο βωμό του ανταγωνισμού. Έτσι, η αποστολή μας είναι η διενέργεια αδιάβλητων τεχνικών ελέγχων οχημάτων οι οποίοι διασφαλίζουν την ασφάλεια του οδηγού και ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Το όραμά μας, πλήρης αναμόρφωση του λειτουργικού πλαισίου υλοποίησης του τεχνικού ελέγχου οχημάτων τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού αλλά και εφαρμοζόμενων διαδικασιών.

Η εταιρεία εστιάζει την ανάπτυξη του Δικτύου της στην εφαρμογή προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας που εξασφαλίζουν ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο τεχνικών ελέγχων οχημάτων μέσω :

  • Της χρήσης υψηλού επιπέδου μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας

  • Της εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών τόσο στην διενέργεια του ελέγχου όσο και στην εξυπηρέτηση του πολίτη

  • Της πιστής τήρησης των προτύπων ποιότητας και συγκεκριμένα του προτύπου ISO 9001:2015

  • Της απασχόλησης εξειδικευμένου και ειδικά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού

  • Της συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού των Κέντρων

  • Της αυστηρή επίβλεψης των Κέντρων προκειμένου να εξυπηρετείται η διαρκής τήρηση των προτύπων διαδικασιών του προτύπου ποιότητας.

Παράλληλα η εταιρεία αναζητά διαρκώς νέους τρόπους αναβάθμισης τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και των τηρούμενων διαδικασιών προκειμένου να συμβαδίζουν απόλυτα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και να καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις της άρτιας λειτουργικής οργάνωσης των Κέντρων και της βέλτιστης εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού.

Απώτερο στόχο αποτελεί η ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω σύγχρονων διαδικασιών οι οποίες εγγυώνται την ποιότητα του τεχνικού ελέγχου, ενισχύουν την οδική ασφάλεια των πολιτών και ενδυναμώνουν την περιβαλλοντική προστασία.

Scroll to Top

Επιλέξτε Τοποθεσία