Το σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση είναι ηλεκτρονικό και μηχανικό σύστημα ελέγχου της κίνησης των τροχών κατά τη διαδικασία φρεναρίσματος ενός οχήματος (αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα κ.ά) έτσι ώστε να αποφεύγεται η συνεχής ακινητοποίηση τους (μπλοκάρισμα). Το μπλοκάρισμα των τροχών είναι μη επιθυμητό κατά το φρενάρισμα ενός αυτοκίνητου γιατί μειώνει σημαντικά την πρόσφυση του, δηλαδή μειώνει τη δυνατότητα αλλαγής πορείας και υπό ορισμένες συνθήκες αυξάνει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την ακινητοποίηση του.

Με πρόσφατη απόφαση  του Δ’ Τμήματος το Συμβουλίου της Επικρατείας θέτει σε ισχύ περιοριστικά μέτρα που αφορούν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας, ταξινόμησης αλλά και μεταβίβασης των μεταχειρισμένων οχημάτων (λεωφορείων, φορτηγών, ρυμουλκούμενων κλπ.) τα οποία δεν φέρουν σύστημα αντι-εμπλοκής των τροχών κατά τη πέδηση, πιο γνωστό σε όλους ως ABS (AntiBlockingSystem).

 

Δικαιολογητικα ABS

ABS (Σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση)

ABS Προεγκατεστημένη Τοποθέτηση

  • Άδεια Κυκλοφορίας
  • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
  • Υπ. Δήλωση Μηχανικού

ABS: Εκ των Υστέρων Τοποθέτηση

  • Άδεια Κυκλοφορίας
  • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
  • Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας (ΒΚΛ)
  • Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ)
  • Σχεδιάγραμμα Εγκατάστασης
  • Τιμολόγιο Αγοράς ΣΑΠ
  • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Scroll to Top

Επιλέξτε Τοποθεσία