Super User

Super User

Τι είναι το ADR;

Είναι το ακρωνύμιο (Accord European relative au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά Επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκεινται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της συμφωνίας. Τα παραρτήματα ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κτλ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Ο παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις – επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και τη οπόια εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον Τεχνικό ‘Έλεγχο οχήματος ADR είναι τα παρακάτω:

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας
 • Βεβαίωση Ταχογράφου
 • Πιστοποιητικό ADR (μαζί με το Προηγ. ΔΤΕ)
 • Φύλλο Δοκιμών (διάρκεια 3 έτη)
 • Μελέτη Ογκομέτρησης (διάρκεια 10 έτη)
 • Μελέτη Σωληνώσεων (εκδίδεται μία φορά)

Λεωφορεία και φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, αν χρειάζεται
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας, αν χρειάζεται
 • Βεβαίωση Ταχογράφου
 • Βεβαίωση για Τσιπάκι, αν είναι Δημοσίας Χρήσης
(Στα Αστικά Λεωφορεία ΜΟΝΟ τα 3 πρώτα δικαιολογητικά)

Αταξινόμητα:

 Επιπλέον από τα παραπάνω
 • Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου
 • Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα

Αυτοκίνητα και φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εάν έχει επανελεγχθεί

Αταξινόμητα:

 • Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου
 • Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα το όχημα

         Ακινησία:  

 • Επιβατικά: Δήλωση ακινησίας που φαίνεται πότε μπήκε σε ακινησία και πότε βγήκε από ακινησία.
 • Φορτηγά:  Φωτοτυπία αδείας επικυρωμένη από το μηχανολογικό που γράφει ημερομηνία.
  • Σε κάθε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ οχήματος που φέρει σύστημα υγραεριοκίνησης ο κάτοχος υποχρεούται να έχει υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας (η οποία ισχύει για 1 μήνα από την έκδοση της) από τον εγκαταστάτη του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 411/Β/29-03-2000)
  • Σε κάθε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ οχήματος που φέρει αντηλιακές μεμβράνεςστα τζάμια του (φιμέ) ο κάτοχοςυποχρεούται να έχει υπεύθυνη δήλωση από τον εγκαταστάτη του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1069/Β/10-06-2008)
  • Στην περίπτωση που το οχήμα φέρει κοτσαδόρο πρέπει να φέρει 'Αδεια έλξης που εκδίδεται από το Υπουργείο. Ο κοτσαδόρος επιβάλλεται να είναι αφαιρούμενος και να αφαιρείται όταν δεν φέρει το ρυμουλκούμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 910/1995)
  • Για τα Bull Bar: Γενικότερα θεωρούνται επικίνδυνες προεξοχές. Το υπουργείο μεταφορών έχει προβεί σε ΥΑ για την καταλληλότητα τέτοιων τμημάτων και για ορισμένους τύπους οχημάτων χρειάζεται η έγκριση τύπου ή έγκριση από την αντιπροσωπεία.

Μοτοσυκλέτες άνω των 50cc

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εάν έχει επανελεγχθεί

Αταξινόμητα:

 • Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου
 • Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα το όχημα

Ακινησία: 

 • Δήλωση ακινησίας που φαίνεται πότε μπήκε σε ακινησία και πότε βγήκε από ακινησία.

   Σε κάθε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ μοτοσυκλέταςο κάτοχος υποχρεούται να έχει την σωστή πινακίδα φορεμένη στο πίσω μέρος και δύο (2) καθρέπτες.

Στο απλοποιημένο δελτίο  που θα παραλάβετε, θα δείτε τα όρια των “φυσιολογικών τιμών”, προκειμένου να αποκτήσετε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης του αυτοκινήτου σας.

 Υγραέριο:

Με την υπ. αριθ. 18586/698/00 (ΦΕΚ Β΄411/29-3-2000) υ.α καθορίζονται «οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισµού µε τον οποίο καθισταται δυνατή η χρησιµοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχηµάτων και οι όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών».

Για οχήµατα ταξινοµηµένα στη χώρα µας δεν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία η τοποθέτηση συστήµατος υγραεριοκίνησης σε χώρα του εξωτερικού. ∆εδοµένου ότι η προαναφερθείσα απόφαση αποτελεί εθνική νοµοθεσία, δεν υφίσταται υποχρέωση επέκτασης της εφαρµογής της και για διασκευές εκτελούµενες σε χώρες της Ε.Ε.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον Τεχνικό ‘Έλεγχο οχήματος με εγκατάσταση υγραερίου είναι τα παρακάτω:

Αρχικός Ειδικός έλεγχος Υγραεριοκίνησης από Ιδιωτικό ΚΤΕΟ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • ΚΤΕΟ σε ισχύ
 • Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη επικυρωμένη από ΚΕΠ την ίδια ημέρα (διάρκεια 1 μήνα)
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από εγκαταστάτη, η οποία θα συμφωνεί σε ημερομηνία με την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση
 • Απόδειξη ή Τιμολόγιο πώλησης υλικών
 • Άδεια Εγκαταστάτη
 • Άδεια Συνεργείου
 • Δήλωση συμμόρφωσης και Μετάφρασή της
 • Αίτηση Διενέργειας ΕΕΥ από ΙΚΤΕΟ

Περιοδικός έλεγχος που φέρει ήδη Υγραέριο από Ιδιωτικό ΚΤΕΟ      

 • Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Λειτουργίας από Εγκαταστάτη επικυρωμένη από ΚΕΠ την ίδια μέρα (διάρκεια 1 μήνα) που θα αναγράφει:
  • Ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου    
  • Για τον έλεγχο εκδόθηκε η/το υπ’αριθμόν………… απόδειξη/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών την…………
   (Η ημερομηνία απόδειξης να συμφωνεί με την ημερομηνία δήλωσης)
 • Φωτοτυπία Απόδειξης

 

Ο σεβασμός στον πολίτη, στην οικογένεια των γειτόνων μας, των φίλων μας και των συμπολιτών μας δεν μας αφήνει περιθώρια για τεχνικούς ελέγχους σε βάρος της οδικής ασφάλειας των συμπολιτών μας στο βωμό του ανταγωνισμού. Έτσι, η αποστολή μας είναι η διενέργεια αδιάβλητων τεχνικών ελέγχων οχημάτων οι οποίοι διασφαλίζουν την ασφάλεια του οδηγού και ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Το όραμά μας, πλήρης αναμόρφωση του λειτουργικού πλαισίου υλοποίησης του τεχνικού ελέγχου οχημάτων τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού αλλά και εφαρμοζόμενων διαδικασιών.

Η εταιρεία εστιάζει την ανάπτυξη του Δικτύου της στην εφαρμογή προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας που εξασφαλίζουν ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο τεχνικών ελέγχων οχημάτων μέσω :

 • Της χρήσης υψηλού επιπέδου μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας
  • Της εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών τόσο στην διενέργεια του    ελέγχου όσο και στην εξυπηρέτηση του πολίτη
  • Της πιστής τήρησης των προτύπων ποιότητας και συγκεκριμένα του προτύπου ISO 9001:2015
  • Της απασχόλησης εξειδικευμένου και ειδικά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού
 • Της συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού των Κέντρων
  • Της αυστηρή επίβλεψης των Κέντρων προκειμένου να εξυπηρετείται η διαρκής τήρηση των προτύπων διαδικασιών του προτύπου ποιότητας.

Απώτερο στόχο αποτελεί η ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω σύγχρονων διαδικασιών οι οποίες εγγυώνται την ποιότητα του τεχνικού ελέγχου, ενισχύουν την οδική ασφάλεια των πολιτών και ενδυναμώνουν την περιβαλλοντική προστασία.

Παράλληλα η εταιρεία αναζητά διαρκώς νέους τρόπους αναβάθμισης τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και των τηρούμενων διαδικασιών προκειμένου να συμβαδίζουν απόλυτα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και να καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις της άρτιας λειτουργικής οργάνωσης των Κέντρων και της βέλτιστης εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού.

Όλα τα κοστολόγια για τις δαπάνες των πελατών αφορούν σε:

 • Έλεγχο ΚΤΕΟ
 • Έκδοση Κάρτας Καυσαερίων (ΚΕΚ)
 • Εκούσιο Έλεγχο
 • Ειδικούς Ελέγχους

Ο τρόπος πληρωμής είναι με Μετρητά και προσεχώς με Πιστωτικές Κάρτες

Καλωσήρθατε στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ Καβάλας Α.Ε.

 Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ Καβάλας προσφέρουν υψηλή τεχνολογία και άριστη τεχνογνωσία. Τέρμα πια η ταλαιπωρία, οι ατελείωτες ουρές και η αναμονή για τον έλεγχο του οχήματός σας.

Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό μας, παρέχει εξυπηρέτηση μέσα σε μόνο 20 λεπτά. 

Με ένα απλό τηλεφώνημα κλείνετε ραντεβού, την ημέρα και την ώρα που σας εξυπηρετεί.

Μετά την προσκόμιση του οχήματος στο ΚΤΕΟ ο πελάτης περνάει στο χώρο υποδοχής έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος διάρκειας 20 λεπτών το οποίο αναλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό.

Στο τέλος του ελέγχου πληροφορείται για την κατάσταση του οχήματος του και την επόμενη ημερομηνία ελέγχου του.

Είμαστε ανοιχτά τις καθημερινές από τις 08:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο από τις 8:00 το πρωί έως τις 13:00 το απόγευμα.

Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ Καβάλας βρίσκονται στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στη διασταύρωση Χρυσούπολης.

Με την Φ1/55671/6474/2006 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου των οχημάτων που καθιερώθηκε με τον ν.3446/2006, δίδεται η δυνατότητα στους κατόχους οχημάτων να ζητούν με αίτησή τους προς τα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), τη διενέργεια αρχικού περιοδικού ελέγχου, σε χρόνο συντομότερο από αυτόν που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Ως εκούσιος τεχνικός έλεγχος χαρακτηρίζεται ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος, σε ένα ή σε περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος, σε εφαρμογή των σημείων ελέγχου και των κριτηρίων καταλληλότητας που καθορίζονται από τον Πίνακα του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 44800/123/85, με βάση την οποία διενεργείται και ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος. Ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικό Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο και δεν τον υποκαθιστά. Μετά την διενέργεια του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου χορηγείται στον ιδιοκτήτη του οχήματος ειδικό Πιστοποιητικό Ελέγχου που ονομάζεται Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ).

Υπό την έννοια αυτή ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος δύναται να προσκομίσει το αυτοκίνητό του σε ένα ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) και να ζητήσει να ελεγχθούν, (υπό μορφή πραγματογνωμοσύνης), όλα ή κάποια συγκεκριμένα από τα συστήματα του οχήματος και να του χορηγηθεί σχετικό Πρακτικό. (ΠΕΤΕ)

Τα ΙΚΤΕΟ μπορούν να διενεργήσουν Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο σε όλες τις κατηγορίες των οχημάτων που έχουν δικαίωμα διενέργειας και περιοδικού ελέγχου (δηλαδή όλες τις κατηγορίες οχημάτων πλην των λεωφορείων και των μεγάλων φορτηγών), υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα είναι εφοδιασμένο με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφ’ όσον βεβαίως είχε τέτοια υποχρέωση. Επιπρόσθετα τα ΙΚΤΕΟ μπορούν να διενεργήσουν Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο και σε οχήματα των προαναφερθεισών κατηγοριών που είναι ταξινομημένα σε άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία βεβαίως δεν ισχύει η προϋπόθεση της ύπαρξης του ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Αντικείμενο του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου

Ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος καλύπτει ένα ή σε περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος, σύμφωνα με την επιθυμία του ιδιοκτήτη του οχήματος και διενεργείται με βάση τα σημεία ελέγχου και τα κριτήρια καταλληλότητας που καθορίζονται από τον Πίνακα του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 44800/123/85, με βάση την οποία διενεργείται και ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος.

Διαδικασία διενέργειας του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου

Πριν από την έναρξη του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία του ΙΚΤΕΟ αίτηση στην οποία θα αναφέρει ότι επιθυμεί τη διενέργεια εκούσιου τεχνικού ελέγχου στο όχημά του σε ένα ή περισσότερα συστήματά του ή στο σύνολο των συστημάτων του.

Στη συνέχεια επιδεικνύει στον υπάλληλο του ΙΚΤΕΟ την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον το όχημα είχε τη σχετική υποχρέωση. Ακολούθως καταβάλλει το προβλεπόμενο από το νόμο ποσό και λαμβάνει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και αναμένει τον έλεγχο του οχήματός του και την παραλαβή του ΠΕΤΕ.

Αποτελέσματα του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου

Μετά τη διενέργεια του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου εξάγονται τα αποτελέσματα του ελέγχου που μπορεί να είναι:

 1. Όχημα χωρίς ελλείψεις
 2. Όχημα με δευτερεύουσες ελλείψεις
 3. Όχημα σοβαρές ελλείψεις
 4. Όχημα με επικίνδυνες ελλείψεις

Ανάλογα με το είδος των ελλείψεων που διαπιστώνονται από τον Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο, το ΙΚΤΕΟ προβαίνει στις ακόλουθες, κατά περίπτωση, ενέργειες:

 1. Σε περίπτωση μη διαπίστωσης ελλείψεων ή διαπίστωσης δευτερευουσών ή σοβαρών ελλείψεων δεν απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου, αλλά μόνο η υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος από το ΙΚΤΕΟ. Παράλληλα, όπου αυτό προβλέπεται από την υπουργική απόφαση 44800/123/85, ενημερώνονται και οι αρμόδιες Υπηρεσίες
 2. Σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων το όχημα ακινητοποιείται, δηλ. του αφαιρείται επί τόπου άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών , 44800/123/85 (Β’781) και 71703/8028/03 (Β’1824), όπως ισχύουν, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν. Επιπρόσθετα ακυρώνεται το ισχύον ΔΤΕ του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, με το οποίο τυχόν είναι εφοδιασμένο το όχημα και αποκολλάται από την οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας το ενδεικτικό σήμα. Κατά τον επανέλεγχο το όχημα ελέγχεται στα σημεία των επικίνδυνων ελλείψεων που αναγράφονται στο Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) του αρχικού εκούσιου τεχνικού ελέγχου. Αν έχει ακυρωθεί ΔΤΕ και εφόσον στον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι οι επικίνδυνες ελλείψεις αποκαταστάθηκαν, εκδίδεται ΔΤΕ αντί ΠΕΤΕ, στο οποίο σημειώνεται ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου η ημερομηνία που αναγραφόταν στο ακυρωμένο ΔΤΕ και επικολλάται στο όχημα ενδεικτικό σήμα.

Έκδοση Πρακτικού Εκουσίου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ)

Μετά την ολοκλήρωση του εκούσιου ελέγχου εκδίδεται ΠΕΤΕ, στο οποίο :

 • Συμπληρώνονται τα στοιχεία του οχήματος και του ιδιοκτήτη του και η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.
 • Ως αποτέλεσμα ελέγχου αναγράφεται κατά περίπτωση η φράση «χωρίς ελλείψεις», «Δευτερεύουσες ελλείψεις», «Σοβαρές ελλείψεις» , ή «Επικίνδυνες ελλείψεις»
 • Ως είδος ελέγχου αναγράφεται «Εκούσιος τεχνικός έλεγχος»
 • Αναγράφονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν
 • Δεν συμπληρώνεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου
 • Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η φράση «Εκούσιος Τεχνικός έλεγχος . Το παρόν δεν επέχει Θέση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου»

Το ΠΕΤΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΤΕΟ. Υπογράφεται επίσης και από το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για έλεγχο. Αντίγραφο του φυλάσσεται στο ΚΤΕΟ από το οποίο εκδόθηκε. Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος ενδεικτικό σήμα τεχνικού ελέγχου και δεν σφραγίζεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Εκούσιος περιοδικός τεχνικός έλεγχος

Μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου (πρώτου ή διετίας κλπ) πριν από την ημερομηνία που προβλεπόταν από τη σχετική νομοθεσία ή το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΥΜΕ ή της νομαρχίας.

Με την απόφαση του ΥΜΕ, αλλάζει το καθεστώς αυτό και δίδεται η δυνατότητα στους κατόχους οχημάτων να ζητήσουν με αίτησή τους προς ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό), τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, σε χρόνο συντομότερο από αυτόν που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται:

 • για τη διενέργεια στο όχημα περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά
 • για τη διενέργεια στο όχημα περιοδικού τεχνικού ελέγχου βάσει του κατεχόμενου ΔΤΕ (έλεγχος διετίας, τριετίας κλπ)

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται ΔΤΕ και το όχημα ακολουθεί την προβλεπόμενη περιοδικότητα , δηλαδή σημειώνεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου και επικολλάται στο όχημα, εφόσον αυτό κριθεί κατάλληλο, ενδεικτικό σήμα και σφραγίζεται όπου προβλέπεται η άδεια κυκλοφορίας.

Χάρτης

Contact Us

 • Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα
 • 30-2510-392444
 • Διασταύρωση Χρυσουπόλεως
 • +30-25910-41044
 •   Επικοινωνία

Μείνετε σε επαφή