Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 02:00

ΚΤΕΟ Μοτοσυκλετών

Ο θεσμός αυτός προβλέπεται από Ευρωπαϊκή οδηγία, και πρόκειται να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα ξεκίνησε να ισχύει από το 2012.

Ο έλεγχος γίνεται μόνο σε ιδιωτικά ΚΤΕΟ αφού κανένα Δημόσιο ΚΤΕΟ δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να πραγματοποιεί τους ελέγχους όπως αυτοί προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία.

Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος

Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος για τις καινούργιες μηχανές άνω των 50cc διενεργείται σε ένα (1) χρόνο με περιθώριο 20 ημέρες πριν και μία εβδομάδα μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος

Μετά τον αρχικό έλεγχο όλα τα ταξί (ΔΧ) και φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο 20 ημέρες πριν και μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία τελευταίου ελέγχου

Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος θεωρείται εκπρόθεσμός και όταν διεξαχθεί επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος που προβλέπεται από την νομοθεσία.

Οι νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές στα παράβολα Τεχνικού Ελέγχου, οι οποίες για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων και τα διαφορετικά είδη ελέγχου απεικονίζοντα στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία οχήματος

Εκπρόθεσμος έλεγχος μέχρι 30 μέρες

Εκπρόθεσμος έλεγχος 30μέρες μέχρι 6 μήνες

Εκπρόθεσμος έλεγχος πέρα των 6 μηνών

Εκπρόθεσμος επανέλεγχος

ΜΟΤΟ

10€+7%=10,70€

20€+7%=21,40€

41€+7%=43,84€

2€+7%=2,14€

Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται εξαρχής πλήρης έλεγχος με το αντίστοιχο κόστος κανονικού πλήρους ελέγχου και επιπλέον καταβάλλεται και το αντίστοιχο ειδικό τέλος που προβλέπεται από τον νόμο.

Οι νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές στα παράβολα Επανελέγχου πέραν των 60 ημερών , οι οποίες για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων και τα διαφορετικά είδη ελέγχου είναι:

Κατηγορία οχήματος

Αρχικός Αντί Επανελέγχου
Μέχρι και 6 μήνες

Αρχικός Αντί Επανελέγχου
6 μήνες μέχρι 12 μήνες

Αρχικός Αντί Επανελέγχου

Πέραν 12 μηνών

ΜΟΤΟ

10€+7%=10,70€

20€+7%=21,40€

41€+7%=43,84€

Στα πόσα περιλαμβάνεται και φόρος ύψους 10% προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) και 0-7% προμήθεια επί της αξίας των παραβόλων.

Published in ΙΚΤΕΟ

Χάρτης

Contact Us

  • Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα
  • 30-2510-392444
  • Διασταύρωση Χρυσουπόλεως
  • +30-25910-41044
  •   Επικοινωνία

Μείνετε σε επαφή