Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014 02:00

ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων

Ο θεσμός αυτός εφαρμόζεται ήδη στις χώρες ολόκληρης της Ευρώπης και όχι μόνο. Σκοπός του είναι να διαπιστωθεί αν ένα όχημα έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφάλεια όλων, είναι κατάλληλο για κυκλοφορία και δεν μολύνει το περιβάλλον.Στην Ελλάδα ξεκίνησε να ισχύει από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 ενώ η λειτουργία των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ξεκίνησε το 2004.

Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος

Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος για τα καινούργια φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων διενεργείται σε ένα (1) χρόνο με περιθώριο 20 ημέρες πριν και μία εβδομάδα μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος

Μετά τον αρχικό έλεγχο όλα τα φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο 20 ημέρες πριν και μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία τελευταίου ελέγχου

Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος θεωρείται εκπρόθεσμός και όταν διεξαχθεί επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος που προβλέπεται από την νομοθεσία.

Οι νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές στα παράβολα Τεχνικού Ελέγχου, οι οποίες για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων και τα διαφορετικά είδη ελέγχου απεικονίζοντα στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Μέχρι 30ημέρες

30ημέρες μέχρι 6 μήνες

Πέραν 6 μήνες

Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος

ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ≤12t

28x7%=29,96

55x7%=58,85

111x7%=118,77

7x7%=7,49

ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ανω των 12t

31x7%=33,17

62x7%=66,34

124x7%=132,68

7x7%=7,49

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ έως και 10metres

26x7%=27,82

53x7%=56,71

106x7%=113,42

6x7%=6,42

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ άνω των 10metres

30x7%=32,10

61x7%=65,27

122x7%=130,54

7x7%=7,49

ΣΥΡΜΟΙ με ενιαία άδεια κυκλοφορίας

35x7%=37,45

69x7%=73,83

138x7%=147,66

8x7%=8,56

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ/ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ με ανεξάρτητη άδεια ≤ 10t

20x7%=21,40

41x7%=43,87

81x7%=86,67

 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ/ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ με ανεξάρτητη άδεια > 10t

24x7%=25,68

49x7%=52,43

98x7%=104,86

 

Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται εξαρχής πλήρης έλεγχος με το αντίστοιχο κόστος κανονικού πλήρους ελέγχου και επιπλέον καταβάλλεται και το αντίστοιχο ειδικό τέλος που προβλέπεται από τον νόμο.

Οι νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές στα παράβολα Επανελέγχου πέραν των 60 ημερών , οι οποίες για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων και τα διαφορετικά είδη ελέγχου είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αρχικός αντί επανελέγχου μέχρι 6 μήνες

Αρχικός αντί επανελέγχου από 6 μέχρι 12 μήνες

Αρχικός αντί επανελέγχου πέραν 12 μήνες

ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ≤12t

28x7%=29,96

55x7%=58,85

111x7%=118,77

ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ανω των 12t

31x7%=33,17

62x7%=66,34

124x7%=132,68

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ έως και 10metres

26x7%=27,82

53x7%=56,71

106x7%=113,42

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ άνω των 10metres

30x7%=32,10

61x7%=65,27

122x7%=130,54

ΣΥΡΜΟΙ με ενιαία άδεια κυκλοφορίας

35x7%=37,45

69x7%=73,83

138x7%=147,66

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ/ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ με ανεξάρτητη άδεια ≤ 10t

20x7%=21,40

41x7%=43,87

81x7%=86,67

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ/ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ με ανεξάρτητη άδεια > 10t

24x7%=25,68

49x7%=52,43

98x7%=104,86

            Στο πόσο περιλαμβάνεται και φόρος ύψους 10% προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) και 0-7% προμήθεια επί της αξίας των παραβόλων.

Published in ΙΚΤΕΟ

Χάρτης

Contact Us

  • Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα
  • 30-2510-392444
  • Διασταύρωση Χρυσουπόλεως
  • +30-25910-41044
  •   Επικοινωνία

Μείνετε σε επαφή