Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 02:00

Δικαιολογητικα Αυτοκινήτων

Αυτοκίνητα και φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εάν έχει επανελεγχθεί

Αταξινόμητα:

 • Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου
 • Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα το όχημα

         Ακινησία:  

 • Επιβατικά: Δήλωση ακινησίας που φαίνεται πότε μπήκε σε ακινησία και πότε βγήκε από ακινησία.
 • Φορτηγά:  Φωτοτυπία αδείας επικυρωμένη από το μηχανολογικό που γράφει ημερομηνία.
  • Σε κάθε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ οχήματος που φέρει σύστημα υγραεριοκίνησης ο κάτοχος υποχρεούται να έχει υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας (η οποία ισχύει για 1 μήνα από την έκδοση της) από τον εγκαταστάτη του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 411/Β/29-03-2000)
  • Σε κάθε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ οχήματος που φέρει αντηλιακές μεμβράνεςστα τζάμια του (φιμέ) ο κάτοχοςυποχρεούται να έχει υπεύθυνη δήλωση από τον εγκαταστάτη του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1069/Β/10-06-2008)
  • Στην περίπτωση που το οχήμα φέρει κοτσαδόρο πρέπει να φέρει 'Αδεια έλξης που εκδίδεται από το Υπουργείο. Ο κοτσαδόρος επιβάλλεται να είναι αφαιρούμενος και να αφαιρείται όταν δεν φέρει το ρυμουλκούμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 910/1995)
  • Για τα Bull Bar: Γενικότερα θεωρούνται επικίνδυνες προεξοχές. Το υπουργείο μεταφορών έχει προβεί σε ΥΑ για την καταλληλότητα τέτοιων τμημάτων και για ορισμένους τύπους οχημάτων χρειάζεται η έγκριση τύπου ή έγκριση από την αντιπροσωπεία.
Published in ΙΚΤΕΟ

Χάρτης

Contact Us

 • Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα
 • 30-2510-392444
 • Διασταύρωση Χρυσουπόλεως
 • +30-25910-41044
 •   Επικοινωνία

Μείνετε σε επαφή