Τεχνικός Έλεγχος

Υγραέριο

Με την υπ. αριθ. 18586/698/00 (ΦΕΚ Β΄411/29-3-2000) κ.υ.α καθορίζονται «οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισµού µε τον οποίο καθισταται δυνατή η χρησιµοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχηµάτων και οι όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών». Για οχήµατα ταξινοµηµένα στη χώρα µας δεν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία η τοποθέτηση συστήµατος υγραεριοκίνησης […]

Υγραέριο Read More »

ΚΤΕΟ Μοτοσυκλετών

Ο θεσμός αυτός προβλέπεται από Ευρωπαϊκή οδηγία, και πρόκειται να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα ξεκίνησε να ισχύει από το 2012. Ο έλεγχος γίνεται μόνο σε ιδιωτικά ΚΤΕΟ αφού κανένα Δημόσιο ΚΤΕΟ δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να πραγματοποιεί τους ελέγχους όπως αυτοί προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αρχικός Τεχνικός

ΚΤΕΟ Μοτοσυκλετών Read More »

ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων

Ο θεσμός αυτός εφαρμόζεται ήδη στις χώρες ολόκληρης της Ευρώπης και όχι μόνο. Σκοπός του είναι να διαπιστωθεί αν ένα όχημα έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφάλεια όλων, είναι κατάλληλο για κυκλοφορία και δεν μολύνει το περιβάλλον.Στην Ελλάδα ξεκίνησε να ισχύει από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 ενώ η λειτουργία των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων Read More »

ΚΤΕΟ Ταξί (ΔΧ)

Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος για τα καινούργια ταξί (ΔΧ) διενεργείται σε ένα (1) χρόνο με περιθώριο τρεις (3) εβδομάδες πριν, και μία εβδομάδα μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Μετά τον αρχικό έλεγχο όλα τα ταξί (ΔΧ) πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε ένα (1) χρόνο

ΚΤΕΟ Ταξί (ΔΧ) Read More »

Επιβατικά – Φορτηγα έως 3.5Τ

Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος για τα καινούρια ΙΧ και φορτηγά έως 3,5Τ διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια με περιθώριο τρεις (3) εβδομάδες πριν, και μία εβδομάδα μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Μετά τον αρχικό έλεγχο όλα ΙΧ και φορτηγά έως 3,5Τ πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό

Επιβατικά – Φορτηγα έως 3.5Τ Read More »

Scroll to Top

Επιλέξτε Τοποθεσία