Ειδικοί Έλεγχοι

ADR – Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Τι είναι το ADR; Είναι το ακρωνύμιο (Accord European relative au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά Επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από […]

ADR – Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Read More »

ABS (Σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση)

Το σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση είναι ηλεκτρονικό και μηχανικό σύστημα ελέγχου της κίνησης των τροχών κατά τη διαδικασία φρεναρίσματος ενός οχήματος (αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα κ.ά) έτσι ώστε να αποφεύγεται η συνεχής ακινητοποίηση τους (μπλοκάρισμα). Το μπλοκάρισμα των τροχών είναι μη επιθυμητό κατά το φρενάρισμα ενός αυτοκίνητου γιατί μειώνει σημαντικά την πρόσφυση του, δηλαδή μειώνει τη

ABS (Σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση) Read More »

Κάρτα Καυσαερίων

Σε μόλις 10’ λεπτά και χωρίς ραντεβού μπορείτε να εκδώσετε την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) σας. Η υποχρέωση για την έκδοση της ΚΕΚ ξεκινάει: Για τα επιβατικα και για τα μικρα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους μικτό στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του οχήματος από την ημερομηνία πρώτης αδείας. Για τα λεωφορεία και τα φορτηγά άνω των

Κάρτα Καυσαερίων Read More »

Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

Ως εκούσιος τεχνικός έλεγχος χαρακτηρίζεται ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος, σε ένα ή σε περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος, σε εφαρμογή των σημείων ελέγχου και των κριτηρίων καταλληλότητας που καθορίζονται από τον Πίνακα του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 19111-192 ΦΕΚ 1003, με βάση την οποία διενεργείται

Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος Read More »

Scroll to Top

Επιλέξτε Τοποθεσία